وبسایت جدید گروه آموزشی دکتر خلیلی  (در حال طراحی)

در راستای خدمت رسانی مطلوبتر گروه آموزشی دکتر خلیلی اقدام به طراحی وبسایت جدید نموده است که شامل بخشهای کاربردی زیر میباشد

بخشهای زیر آماده استفاده میباشند

به ترتیب بخشهای فوق راه اندازی خواهند شد و در لیست زیر قرار خواهند گرفت

 

تالار گفتگوی علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست

 


نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید

website@drkhaliligroup.net


 

وبسایت اصلی گروه آموزشی دکتر خلیلی

 WWW.DRKHALILIGROUP.IR

 

وبسایت آموزش از راه دور گروه آموزشی دکتر خلیلی

 WWW.DKGE.IR

 

وبسایت جدید گروه آموزشی دکتر خلیلی

 WWW.GAKH.IR

 

 وبسایت مرکز آزمون گروه آموزشی دکتر خلیلی

 WWW.DRKHALILIGROUP.NET

دمین کوتاه شده گروه آموزشی دکتر خلیلی

  WWW.DKG.IR